• Waalhaven Z.z. 12H 3088HH, Rotterdam
 • +31(10) 892 8517
 • Toonaangevende

  Van opslag en logistiek

 • gewaarmerkt

  ISO 9001:2009

 • Toonaangevende

  Van opslag en logistiek

 • gewaarmerkt

  ISO 9001:2009

Verantwoordelijkheid van het bedrijf

Verantwoordelijkheid van het bedrijf

Oltex B.V. verplicht zich om de hoogste standaarden te handhaven op het gebied van gezondheid, veiligheid en kwaliteitsborging, voor onze klanten en medewerkers, evenals voor de gemeenschap en het milieu. Alle arbeidsomstandigheden zijn in overeenstemming met lokale en internationale voorschriften en wetten met betrekking tot gezondheid en veiligheid. Risicobeoordelingen zijn regelmatig uitgevoerd.

Bij Oltex B.V. zien we onze taak als onderdeel van een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid om onze wereld te verbeteren. Deze visie begint thuis met onze compromisloze benadering van gezondheid en veiligheid op het werk, en strekt zich uit tot onze milieunormen en gemeenschapsprojecten die wereldwijd een positief effect hebben. Periodieke informatiebeveiliging Risicobeoordeling en training worden uitgevoerd en werknemers worden regelmatig op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen incidenten.

Arbeidsveiligheid

Veiligheid op het werk heeft onze hoogste prioriteit. Alle operationele activiteiten van Oltex B.V. voldoen aan de hoogste normen voor maritieme veiligheid en al onze schepen voldoen aan de internationale veiligheidsvoorschriften. Onze medewerkers worden regelmatig getraind in veiligheidstrainingen en we controleren streng de nalevingsniveaus om te zorgen dat onze werknemers veilig blijven. We controleren regelmatig de frequentiegraad van onze ongevallen met het oog op geen dodelijke ongevallen. In 2015 waren het geen dodelijke ongevallen op Oltex B.V.-schepen of in onze kantoren. Oltex B.V. is ook C-TPAT gecertificeerd door de Nederlandse Customs & Borders Protection.

Environment

Oltex B.V. beschouwt milieubescherming als een essentiële verplichting. We evalueren en verbeteren onze werkwijzen voortdurend om de impact van onze activiteiten op het milieu geleidelijk tot een minimum te beperken en uiteindelijk uit te bannen. Onze milieunormen zijn wereldwijd op alle locaties gecertificeerd volgens ISO 14001. Via initiatieven zoals Science Based Targets heeft Oltex B.V. zich geëngageerd om strikte doelen te stellen voor broeikasgasemissies (BKG). Deze verminderingen zullen een belangrijke rol spelen bij het beperken van de opwarming van de aarde.

Cargo Incident Notification System (CINS)

CINS is een rederijinitiatief, gelanceerd in september 2011, ontwikkeld om de veiligheid in de toeleveringsketen te vergroten, het aantal vrachtincidenten aan boord van schepen te verminderen en de risico's te markeren die worden veroorzaakt door bepaalde ladingen en / of pakkingsfouten. CINS staat analyse toe van operationele informatie over alle cargo- en containerincidenten die leiden tot: letsel of verlies van mensenlevens, verlies of ernstige beschadiging van activa en milieuproblemen. Gegevens met betrekking tot elk vrachtincident aan boord van een schip worden geüpload naar de CINS-database. Het lidmaatschap van CINS omvat meer dan 60 procent van 's werelds containergatcapaciteit. Oltex B.V. heeft regionale en hoofdkantoren voor gevaarlijke en gevaarlijke goederen en chemicaliën (DG), die elk DG zending controleren en goedkeuren, voorafgaand aan het laden op onze schepen. Alle teams worden regelmatig getraind volgens de IMO / IMDG-codevereisten en de lokale wet- en regelgeving.